Dnes je Utorok, 28.3.2023, meniny má Soňa, zajtra Miroslav
Užívateľ: Výhody registrácie Registrácia Prihlásenie
Pridať inzerát Pridať pracovnú ponuku Pridať podujatie Pridať firmu
Sme aj na Facebooku

Podmienky využívania služieb

Podmienky využívania služieb

1. presov.iden.sk ponúka možnosť bezplatného vkladania vlastnej firmy do katalógu firiem. Jedinou podmienkou je, že firma musí sídliť v Prešove. presov.iden.sk taktiež ponúka možnosť bezplatného vloženia inzerátu do inzercie, inzercie realít, trhu práce, či diskusného príspevku diskusie. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.

2. Služby presov.iden.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie doplnkových funkcí jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby presov.iden.sk, napríklad topovanie inzerátu pomocou SMS.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v katalógu, inzeráte, pracovnej ponuke, prípadne tento vôbec nezverejniť, prípadne tento odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami presov.iden.sk alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať zápis v katalógu, inzercii, či trhu práce, pokiaľ je vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na jeho text alebo budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať zápis aj pri podozrení, že zápis odporuje podmienkam presov.iden.sk.

5. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 1 mesiac. Ak chce užívateľ inzerát zmazať, môže tak učiniť kedykoľvek pomocou služby "zmazať" a hesla, ktoré pri pridávaní zadal.

6. Prevádzkovateľ portálu presov.iden.sk iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb presov.iden.sk ani za spôsob akým služby presov.iden.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb presov.iden.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb presov.iden.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb presov.iden.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby presov.iden.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré presov.iden.sk ponúka, taktiež oznamné emaily a notifikácie.

13. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Zoznam firiem

Ďalšie mestá

Vyberte:

Počasie dnes

Teraz 11°C
Denná teplota °C
Nočná teplota °C

© 2014 Copyright by Prešov.ideň.sk. Všetky práva vyhradené. Kontakt | Podmienky používania | Ochrana súkromia | Mapa stránok